Informacja o wydanej decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 grudnia 2015 r., znak: ŚG.IV.7222.16.2014.AMK – tj. o pozwoleniu zintegrowanym wydanym dla CIECH Soda Polska S.A., ul. Fabryczna 4, 88-101 Inowrocław, w związku z eksploatacją instalacji do spalania paliw wraz z instalacjami towarzyszącymi, powiązanymi technologicznie (instalacją do produkcji i dystrybucji energii elektrycznej oraz instalacją do uzdatniania wody), zlokalizowanych w Inowrocławiu, w obrębie 8, na działkach znaczonych w ewidencji gruntów numerami: 4/4, 5/4, 5/5, 6/3, 6/4, 7/2, 8/3, 8/4, 8/5, 9/3, 9/5, 9/6, 9/7, 10/3, 11/3, 12/3, 13/3, 14/3, 15/2, 16/3.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian