Informacja o wynikach konkursu ofert nr 11/2019

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą nr 9/332/19 z dnia 06 marca 2019 r. rozstrzygnął konkurs ofert nr 11/2019 pn. „Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa” i dokonał wyboru ofert.

W plikach zamieszczonych poniżej znajdują się: wykaz ofert wraz z przyznaną kwotą dotacji oraz  praktyczne informacje dla Beneficjentów dotyczące dalszej procedury konkursowej.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian