Informacja publiczna o przekształceniu na żądanie strony, postępowania administracyjnego w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego, ostatecznej decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 stycznia 2007 r., znak: WSRiRW.III.HF/6618/36/06/07 (ze zmianami) wydanej dla CIECH Soda Polska S. A., ul. Fabryczna 4, 88-101 Inowrocław (dawniej Soda Polska CIECH S.A.) w związku z eksploatacją instalacji do produkcji sody oraz produktów sodopochodnych (sody kalcynowanej lekkiej i ciężkiej, sody oczyszczonej, chlorku wapnia, mas chłonnych, wapna posodowego) zlokalizowanej w Inowrocławiu przy ulicy Fabrycznej 4, na terenie Zakładu Produkcyjnego SODA-MĄTWY, na postępowanie administracyjne w sprawie wydania nowego pozwolenia zintegrowanego dla ww. podmiotu gospodarczego w związku z prowadzeniem instalacji do produkcji sody oraz produktów sodopochodnych w skład, której wchodzą linie do produkcji: sody kalcynowanej lekkiej i ciężkiej, sody oczyszczonej, chlorku wapnia, mas chłonnych, wapna posodowego. Instalacja zlokalizowana jest w Inowrocławiu przy ulicy Fabrycznej 4, na terenie Zakładu Produkcyjnego SODA-MĄTWY.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian