Informacja publiczna o wszczęciu na żądanie strony postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 stycznia 2007 r., znak: WSRiRW.III.HF/6618/34/06/07 ze zm., udzielającej pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji DNT/TNT i denitracji kwasów, tj. do produkcji dinitrotoluenu (DNT), trinitrotoluenu (TNT) i denitracji kwasów oraz instalacji PETN/HMX/RDX, tj. do produkcji: pentrytu (PETN), oktogenu (HMX), heksogenu (RDX), zlokalizowanych na terenie Zakładów Chemicznych „NITRO-CHEM” S.A. przy ul. Theodora Wulffa 18 w Bydgoszczy.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian