Informacja publiczna o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana R.S., prowadzącego: Gospodarstwo Rolne R.S. Borucin Kolonia, 88-220 Osięciny, reprezentowanego przez Pana M.S. oraz zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie istotnej zmiany pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzją Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 marca 2017 roku, znak: ŚG-I-W.7222.2.16.2016.AK na eksploatacje instalacji służącej do chowu drobiu – brojlera kurzego zlokalizowanej w miejscowości Borucin Kolonia, gmina Osięciny, powiat radziejowski.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian