Informacja publiczna o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pani A. L., prowadzącej: Gospodarstwo Rolno-Hodowlane, Redecz Krukowy, 87-880 Brześć Kujawski, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana M.S. oraz zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie udzielenia pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji do produkcji brojlerów, zlokalizowanej w miejscowości Redecz Krukowy, gmina Brześć Kujawski, powiat włocławski.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian