Informacja publiczna o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pani I. F., prowadzącej: Gospodarstwo Rolne Hodowla Drobiu, Makowiska, 86-050 Solec Kujawski oraz Pana S. F., prowadzącego: Gospodarstwo Specjalistyczne Hodowla Drobiu, Makowiska, 86-050 Solec Kujawski, reprezentowanych przez pełnomocnika Pana A. Ś. oraz zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie udzielenia pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji służącej do chowu drobiu – brojlera kurzego, zlokalizowanej przy ul. Kopernika w Solcu Kujawskim, gmina Solec Kujawski, powiat bydgoski oraz wygaszenia dotychczas obowiązujących decyzji, tj.: Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2007 roku, znak: WSRiRW-III-JK/6618/11/07 ze zm. udzielającej pozwolenia zintegrowanego ww. Pani I. F. na eksploatację instalacji służącej do chowu drobiu – brojlera kurzego, zlokalizowanej przy ul. Kopernika w Solcu Kujawskim i Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 kwietnia 2011 roku, znak: ŚG.I.ak.7624/26/10/tw ze zm. udzielającej pozwolenia zintegrowanego ww. Panu S. F. na eksploatację instalacji służącej do chowu drobiu – brojlera kurzego, zlokalizowanej przy ul. Kopernika w Solcu Kujawskim.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian