Informacja publiczna o wydanej decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 lutego 2016 roku, znak ŚG.IV.7222.15.2015.AMK – tj. o pozwoleniu zintegrowanym wydanym dla CIECH Soda Polska S.A., ul. Fabryczna 4, 88-101 Inowrocław, w związku z eksploatacją Instalacji do produkcji sody i produktów sodopochodnych, składającej się z linii do produkcji sody kalcynowanej lekkiej i ciężkiej, sody oczyszczonej, chlorku wapnia, mas chłonnych, wapna posodowego, zlokalizowanej w Inowrocławiu, w obrębie 8, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 8/2, 7/1, 6/1, 5/2, 4/1, 2/1 (karta mapy 105), 18/2, 17/1, 16/1, 15/6, 14/5, 12/3, 11/2, 10/3, 9/3, 8/3, 7/1, 6/1, 5/1, 4, 3/1 (karta mapy 106), 1/1, 2/1, 3/1, 4, 5/1, 6/1, 7/1, 8/2, 9/2, 11/1 (karta mapy 107), 1/8,1/7 (karta mapy 108), 30/2, 28, 27, 24/6, 33, 21/3, 29, 16/1 (karta mapy 109), 1/61, 1/62 (karta mapy 111).

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian