Informacja publiczna o wydanej decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 grudnia 2020 roku, znak: ŚG-I-P.7222.2.1.2018 udzielającej pozwolenia zintegrowanego prowadzącym oznaczone części instalacji, tj. Pani I. F. Gospodarstwo Rolne, Hodowla Drobiu Makowiska, 86-050 Solec Kujawski – głównemu prowadzącemu instalację oraz Panu S. F. Gospodarstwo Specjalistyczne Hodowla Drobiu Makowiska, 86-050 Solec Kujawski na eksploatację instalacji do chowu drobiu – brojlera kurzego, zlokalizowanej przy ul. Kopernika, 86-050 Solec Kujawski, gmina Solec Kujawski, powiat bydgoski oraz stwierdzającej wygaśnięcie decyzji: Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2007 roku, znak: WSRiRW-III-JK/6618/11/07 ze zm. udzielającej pozwolenia zintegrowanego ww. Pani I. F. na eksploatację instalacji służącej do chowu drobiu – brojlera kurzego, zlokalizowanej przy ul. Kopernika w Solcu Kujawskim i Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 kwietnia 2011 roku, znak: ŚG.I.ak.7624/26/10/tw ze zm. udzielającej pozwolenia zintegrowanego ww. Panu S. F. na eksploatację instalacji służącej do chowu drobiu – brojlera kurzego, zlokalizowanej przy ul. Kopernika w Solcu Kujawskim.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian