Informacja Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego o opracowaniu projektu dokumentu pn. „Program ochrony powietrza dla strefy kujawsko-pomorskiej ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych dla pyłu PM10 i benzenu oraz poziomu docelowego dla arsenu – aktualizacja” oraz o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących ww. projektu dokumentu (czas trwania konsultacji: 8-28.01.2016 r.).

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian