Informacje o terminie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia programu ochrony środowiska przed hałasem dla odcinków dróg krajowych o ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian