Informacji o stanie mienia Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku

Informacja stanowi załącznik do uchwały Nr 12/441/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 marca 2018 r.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian