interpelacja radnego Michała Czepka i radnego Roberta Malinowskiego w sprawie ujęcia w planie inwestycji na drogach wojewódzkich budowy obwodnicy miasta Radzyń Chełmiński w przebiegu drogi wojewódzkiej nr 534 – KS-S.0003.46.2019

interpelacje i zapytania radnych VI kadencji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian