Karta informacyjna 344/2020

  • Nr karty/rok 344/2020
  • Rodzaj dokumentu Wniosek
  • Temat dokumentu Ochrona powietrza, ochrona wód, ochrona powierzchni ziemi gospodarka odpadami, ochrona przed hałasem, inne
  • Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wydanie pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji cynkowania ogniowego, zlokalizowanej przy ul. Marcinkowskiego 150, 88-100 Inowrocław
  • Obszar, którego dokument dotyczy Inowrocław, m. Inowrocław, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-P.7222.1.21.2020
  • Dokument wytworzył Inter Metal Sp. z o.o., ul. Marcinkowskiego 150, 88-100 Inowrocław
  • Data dokumentu 20.05.2020
  • Dokument zatwierdził Nie dotyczy
  • Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń (pokój 214)
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 28.05.2020
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian