Karta informacyjna 1000/2019

  • Nr karty/rok 1000/2019
  • Rodzaj dokumentu Decyzja
  • Temat dokumentu Ochrona powietrza, ochrona wód, ochrona powierzchni ziemi gospodarka odpadami, ochrona przed hałasem, inne
  • Nazwa dokumentu Decyzja- zmiana pozwolenia zintegrowanego
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Zmiana decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 czerwca 2014 r., znak: ŚG-IV.7222.7.2014.AMK ze zm. udzielająca pozwolenia zintegrowanego Indorama Ventures Poland Sp. z o. o. na eksploatację instalacji do produkcji granulatu politereftalanu etylenu (PET), zlokalizowanej przy ul. Krzywa Góra 19 we Włocławku
  • Obszar, którego dokument dotyczy Włocławek, powiat m. Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-P.7222.1.5.2019
  • Dokument wytworzył Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
  • Data dokumentu 06.12.2019
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 06.12.2019
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń (pokój 214)
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 357/2019
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 30.12.2019
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian