Karta informacyjna 1002/2019

  • Nr karty/rok 1002/2019
  • Rodzaj dokumentu Wniosek
  • Temat dokumentu Ochrona powietrza, ochrona wód, ochrona powierzchni ziemi, gospodarka odpadami, ochrona przed hałasem, inne
  • Nazwa dokumentu Wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Zmiana decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 stycznia 2017 r., znak: ŚG-I-W.7222.1.11.2016.AMK, zmienionej decyzją z dnia 29 grudnia 2017 r., znak: ŚG-I-W.7222.1.10.2017, na eksploatację instalacji do wytwarzania energii i paliw, do spalania paliw o nominalnej mocy nie mniejszej niż 50 MW, zlokalizowanej w Janikowie
  • Obszar, którego dokument dotyczy Inowrocław, pow. inowrocławski, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-P.7222.1.16.2019
  • Dokument wytworzył CIECH Soda Polska S.A., ul. Fabryczna 4, 88-101 Inowrocław
  • Data dokumentu 28.10.2019
  • Dokument zatwierdził Nie dotyczy
  • Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń (pokój 214)
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 30.12.2019
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian