Karta informacyjna 1003/2019

  • Nr karty/rok 1003/2019
  • Rodzaj dokumentu Decyzja
  • Temat dokumentu Inne
  • Nazwa dokumentu Decyzja – zmiana zezwolenia na przetwarzanie odpadów
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2019 r., znak: ŚG-I-G.7244.2.2019, zmieniająca na wniosek Strony decyzję Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 stycznia 2016 r., znak: ŚG-I-G.7244.54.2015.TW, udzielającą Panu Jerzemu Gilowi prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowa Jerzy Gil, ul. Kardynała Wyszyńskiego 30, 87-140 Chełmża, zezwolenia na odzysk odpadów poza instalacjami i urządzeniami, polegający na wypełnianiu odpadami wyrobiska poeksploatacyjnego Kiełbasin XI, teren działki o nr ewid. 67/4, miejscowość Kiełbasin, gm. Chełmża.
  • Obszar, którego dokument dotyczy Kiełbasin, gm. Chełmża, pow. toruński, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-G.7244.2.2019
  • Dokument wytworzył Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data dokumentu 30.12.2020
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 30.12.2020
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, pok. 117. tel. 56 621 58 59
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 30.12.2020
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian