Karta informacyjna 1004/2019

  • Nr karty/rok 1004/2019
  • Rodzaj dokumentu Decyzja
  • Temat dokumentu Inne
  • Nazwa dokumentu Decyzja – zmiana zezwolenia na przetwarzanie odpadów
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2019 r., znak: ŚG-I-G.7244.50.2019, zmieniająca na wniosek Strony decyzję Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 października 2017 r., znak: ŚG-I-G.7244.21.2017, udzielającą Panu Pawłowi Makowskiemu prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą „Makowski Paweł Sprzedaż kruszywa naturalnego, usługi budowlane”, Probostwo Dolne 20, 87-732 Lubanie, zezwolenia na przetwarzanie odpadów poprzez wypełnianie odpadami wyrobiska po eksploatacji złoża kruszywa naturalnego „Probostwo Dolne”, na działce nr 17/7, w m. Probostwo Dolne, obręb 0011 Probostwo Dolne, gm. Lubanie, woj. kujawsko-pomorskie.
  • Obszar, którego dokument dotyczy Probostwo Dolne, gm. Lubanie, pow. włocławski, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-G.7244.50.2019
  • Dokument wytworzył Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data dokumentu 30.12.2019
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 30.12.2019
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, pok. 117. tel. 56 621 58 59
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 30.12.2019
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian