Karta informacyjna 101/2020

  • Nr karty/rok 101/2020
  • Rodzaj dokumentu Decyzja
  • Temat dokumentu INNE
  • Nazwa dokumentu Decyzja określająca wysokość opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza z lakierni, stanowiącej różnicę pomiędzy opłatą podwyższoną, a wynikającą z wykazu za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. dla NOMET Sp. z o.o.
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu POWIETRZE
  • Obszar, którego dokument dotyczy Toruń, m.Toruń, Kujawsko-Pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-II.7252.1.3.2019
  • Dokument wytworzył Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Środowiska
  • Data dokumentu 16.01.2020
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 16.01.2020
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Środowiska Ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń nr tel. 784 994 165; e-mail: sg.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 13.02.2020
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak zastrzeżeń
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian