Karta informacyjna 10/2017

  • Nr karty/rok 10/2017
  • Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
  • Temat dokumentu Ochrona wód
  • Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie decyzji – pozwolenia wodnoprawnego
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pani Anny Frischke-Szulc, prowadzącej Gospodarstwo Rolne, Makowiska 12, 86-050 Solec Kujawski w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z terenu Fermy Drobiu w Cielu zlokalizowanej na działce o numerze ewidencyjnym 183/26, obręb Ciele 6, 86-005 Białe Błota.
  • Obszar, którego dokument dotyczy Ciele 6, 86-005 Białe Błota
  • Znak sprawy ŚG-I-W.7322.170.2016
  • Dokument wytworzył Anna Frischke-Szulc, Gospodarstwo Rolne, Ferma drobiu
  • Data dokumentu 28.11.2016
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 01.12.2017
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, pok. 215. tel. 602 324 600
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 12.01.2017
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian