Karta informacyjna 1035/2019

  • Nr karty/rok Rafał Kiełkowski
  • Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia
  • Temat dokumentu Ochrona przyrody – ochrona terenów zieleni i zadrzewień
  • Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek Gminy Miasta Toruń – Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Toruniu o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie nieruchomości - działka nr 374, obręb 64 przy ul. Kujawskiej 16-22 w Toruniu (ŚG-III.7120.1.121.2019)
  • Obszar, którego dokument dotyczy Toruń, Gmina Miasta Toruń, Województwo Kujawsko-Pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-III.7120.1.121.2019
  • Dokument wytworzył Gmina Miasta Toruń – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Toruniu
  • Data dokumentu 19.07.2019
  • Dokument zatwierdził Nie dotyczy
  • Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Brak
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 24.01.2020
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian