Karta informacyjna 1049/2018

  • Nr karty/rok 1049/2018
  • Rodzaj dokumentu Decyzja
  • Temat dokumentu Ochrona powietrza, ochrona wód, ochrona powierzchni ziemi, gospodarka odpadami, ochrona przed hałasem, inne
  • Nazwa dokumentu Decyzja – zmiana pozwolenia zintegrowanego
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Zmiana decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 czerwca 2015 r., znak: ŚG-IV.7222.5.2015.SN, udzielającej pozwolenia zintegrowanego Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka, ul. dr I. Romanowskiej 2, 85-796 Bydgoszcz, na eksploatację instalacji do termicznego przekształcania odpadów o wydajności 200 kg/h (ITPO I) oraz instalacji do termicznego przekształcania odpadów o wydajności 400 kg/h (ITPO II), zlokalizowanych na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Medycznych należącego do struktur Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka, ul. dr I. Romanowskiej 2, 85-796 Bydgoszcz.
  • Obszar, którego dokument dotyczy Bydgoszcz, powiat M. Bydgoszcz, województwo kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-P.7222.1.14.2018
  • Dokument wytworzył Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
  • Data dokumentu 29.10.2018
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 29.10.2018
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, pokój 214, tel. 566215888
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 895/2018
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 23.11.2018
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian