Karta informacyjna 1057/2018

  • Nr karty/rok 1057/2018
  • Rodzaj dokumentu Wniosek
  • Temat dokumentu Ochrona powietrza, ochrona wód, ochrona powierzchni ziemi, gospodarka odpadami, ochrona przed hałasem, inne
  • Nazwa dokumentu Wniosek – zmiana pozwolenia zintegrowanego
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Zmiana decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31.05.2016 r., znak: ŚG-IV.7222.22.2014.SN, udzielającej pozwolenia zintegrowanego dla D&R Dispersions and Resins Sp. z o.o., ul. Duninowska 9, 87-800 Włocławek na eksploatację instalacji w przemyśle chemicznym do wytwarzania przy zastosowaniu procesów chemicznych lub biologicznych organicznych substancji chemicznych – tworzyw sztucznych, takich jak: polimery, syntetyczne włókna polimerowe i włókna oparte na celulozie, zlokalizowanej we Włocławku przy ul. Duninowskiej
  • Obszar, którego dokument dotyczy miejsc. Włocławek, gm. M. Włocławek, pow. M. Włocławek, województwo kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-P.7222.1.17.2018
  • Dokument wytworzył D&R Dispersions and Resins Sp. z o.o., ul. Duninowska 9, 87-800 Włocławek
  • Data dokumentu 19.11.2018
  • Dokument zatwierdził Nie dotyczy
  • Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, pokój 214, tel. 56 6215888
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Brak
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 23.11.2018
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian