Karta informacyjna 1058/2020

  • Nr karty/rok 1058/2019
  • Rodzaj dokumentu Decyzja
  • Temat dokumentu Decyzja zmieniająca zezwolenie na usunięcie drzewa
  • Nazwa dokumentu Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 marca 2019 r. zmieniająca decyzję z dnia 8 lutego 2019 r., znak: ŚG-III.7120.3.1.2019
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek o zmianę decyzji administracyjnej Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 lutego 2019 r., znak: ŚG-III.7120.3.1.2019, zezwalającej na usunięcie drzewa rosnącego na terenie nieruchomości przy Alei Fryderyka Chopina 3/5 we Włocławku, oznaczonej ewidencyjnie numerem działki 1/2, KM 109
  • Obszar, którego dokument dotyczy Włocławek, Gmina Miasta Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-III.7120.5.14.2019
  • Dokument wytworzył Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data dokumentu 12.03.2019
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 12.03.2019
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 116/2019
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 13.02.2020
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian