Karta informacyjna 106/2019

  • Nr karty/rok 106/2019
  • Rodzaj dokumentu Wniosek o zmianę decyzji - pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego wymagania przewidziane dla zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów
  • Temat dokumentu Inne
  • Nazwa dokumentu Wniosek o zmianę decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 listopada 2014 r., znak: ŚG.I.7243.22.2014.MC oraz z dnia 17 kwietnia 2015 r., znak: ŚG.I.7243.22.2014.MC/1, udzielających Thornmann Recycling Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 26 m. 719, 00-133 Warszawa pozwolenia na wytwarzanie odpadów w związku z eksploatacją instalacji do przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektrycznego, zezwolenia na zbieranie odpadów, oraz zezwolenia na przetwarzanie odpadów w instalacjach zlokalizowanych na terenie zakładu Thornmann Recycling Sp. z o.o., w Toruniu przy ul. Poznańskiej 264-270, na działce nr 639, Obręb 0063, Arkusz 1, zmienionych decyzjami Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 maja 2015 r., znak: ŚG.I.243.2.6.2015.MC, z dnia 21 lipca 2017 r., znak: ŚG-I-G.7243.2.19.2017 oraz z dnia 29 stycznia 2018 r., znak; ŚG-I-G.7243.2.41.2017.
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wytwarzanie zbieranie i przetwarzanie odpadów
  • Obszar, którego dokument dotyczy Toruń, powiat toruński, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-G.7243.2.12.2018
  • Dokument wytworzył Thornmann Recycling Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 26 m. 719, 00-133 Warszawa
  • Data dokumentu 20.11.2018
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 20.02.2019
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, pok. 117. tel. 660 507 822
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 28.02.2019
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian