Karta informacyjna 11/2018

  • Nr karty/rok 11/2018
  • Rodzaj dokumentu Wydanie zmiany zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych
  • Temat dokumentu Ochrona powietrza
  • Nazwa dokumentu Zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja zmieniająca zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych, dla instalacji do produkcji papieru, należącej do Mondi Świecie S.A., zlokalizowanej przy ulicy Bydgoskiej 1 w Świeciu
  • Obszar, którego dokument dotyczy Strefa kujawsko-pomorska; miasto Świecie
  • Znak sprawy ŚG-I-W.7225.26.2016
  • Dokument wytworzył Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
  • Data dokumentu 05.09.2017
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 05.09.2017
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, 87-100 Toruń, ul. Targowa 13/15, pok. 213
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 658/2016
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 10.01.2018
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian