Karta informacyjna 1135/2018

  • Nr karty/rok 1135/2018
  • Rodzaj dokumentu Decyzja
  • Temat dokumentu Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew.
  • Nazwa dokumentu Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego umarzająca postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew z terenu nieruchomości nr 732 i 734 (obręb 67) przy ul. Strzałowej w Toruniu.
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew z terenu nieruchomości nr 732 i 734 (obręb 67) przy ul. Strzałowej w Toruniu.
  • Obszar, którego dokument dotyczy Toruń, Gmina Miasta Toruń, Województwo Kujawsko-Pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-III.7120.1.112.2018
  • Dokument wytworzył Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data dokumentu 26.11.2018
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 26.11.2018
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 974/2018
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 12.12.2018
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian