Karta Informacyjna 1142/2016

  • Nr karty/rok 1142/2016
  • Rodzaj dokumentu Decyzja
  • Temat dokumentu Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew
  • Nazwa dokumentu Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego zezwalająca Gminie Miasta Grudziądz na usunięcie drzew
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości nr 4/1 obręb 100, przy ul. Chełmińskiej, na nieruchomości nr 44 obręb 057, przy ul. Moniuszki w Grudziądzu i na nieruchomości nr 26, obręb 034, przy ul. Piłsudskiego w Grudziądzu
  • Obszar, którego dokument dotyczy Grudziądz, Gmina Miasta Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-III.7120.2.32.2016
  • Dokument wytworzył Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Departament Środowiska
  • Data dokumentu 31.08.2016
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 31.08.2016
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 803/2016
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 16.02.2017
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian