Karta informacyjna 1150/2018

  • Nr karty/rok 1150/2018
  • Rodzaj dokumentu Wniosek
  • Temat dokumentu Wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego
  • Nazwa dokumentu Wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzją Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 lutego 2016 roku, znak: ŚG-IV.7222.6.2014.AK, zmienionego decyzją Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 maja 2016 roku, znak: ŚG-I-W.7222.2.8.2016.AK, na eksploatację instalacji służącej do tuczu trzody chlewnej zlokalizowanej w miejscowości Konstantowo, gmina Mrocza, powiat nakielski, w zakresie zmiany oznaczenia prowadzącego instalację
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Zmiana pozwolenia zintegrowanego w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację
  • Obszar, którego dokument dotyczy Konstantowo, gmina Mrocza, powiat nakielski, województwo kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-P.7222.2.9.2018
  • Dokument wytworzył M. R. Konstantowo, 89-115 Mrocza
  • Data dokumentu 20.11.2018
  • Dokument zatwierdził Nie dotyczy
  • Data zatwierdzenia dokumentu 20.11.2018
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Środowiska Włocławek, ul. Bechiego 2, pokój nr 14 B, tel. 600 853 765
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 14.12.2018
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian