Karta Informacyjna 1151/2016

  • Nr karty/rok 1151/2016
  • Rodzaj dokumentu Decyzja
  • Temat dokumentu Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewu
  • Nazwa dokumentu Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego zezwalająca Gminie Miasta Grudziądz na usunięcie drzew i krzewu
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewu rosnących na nieruchomości nr 285/56, obręb 126, przy ul. Konstytucji 3 Maja w Grudziądzu
  • Obszar, którego dokument dotyczy Grudziądz, Gmina Miasta Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-III.7120.2.41.2016
  • Dokument wytworzył Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Departament Środowiska
  • Data dokumentu 02.09.2016
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 02.09.2016
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 812/2016
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 21.02.2017
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian