Karta Informacyjna 1153/2016

  • Nr karty/rok 1153/2016
  • Rodzaj dokumentu Decyzja
  • Temat dokumentu Decyzja zezwalająca na usunięcie krzewów
  • Nazwa dokumentu Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego zezwalająca Gminie Miasta Grudziądz na usunięcie krzewów
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów rosnących na nieruchomości nr 6/138 obręb 97 w Grudziądzu, ul. Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego
  • Obszar, którego dokument dotyczy Grudziądz, Gmina Miasta Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-III.7120.2.43.2016
  • Dokument wytworzył Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Departament Środowiska
  • Data dokumentu 05.10.2016
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 05.10.2016
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 814/2016
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 21.02.2017
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian