Karta informacyjna 1188/2017

  • Nr karty/rok 1188/2017
  • Rodzaj dokumentu Decyzja
  • Temat dokumentu Decyzja zmieniająca
  • Nazwa dokumentu Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego zmieniająca Gminie Miasta Toruń decyzję z dnia 24.10.2017 r., znak: ŚG-III.7120.1.62.2017
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek o zmianę decyzji zezwalającej na usunięcie drzew
  • Obszar, którego dokument dotyczy Toruń, Gmina Miasta Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-III.7120.15.25.2017
  • Dokument wytworzył Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data dokumentu 22.12.2017
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 22.12.2017
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 861/2017
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 17.04.2018
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian