Karta informacyjna 1189/2017

  • Nr karty/rok 1189/2017
  • Rodzaj dokumentu Decyzja
  • Temat dokumentu Decyzja zmieniająca
  • Nazwa dokumentu Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego zmieniająca Gminie Miasta Toruń decyzję z dnia 08.06.2017 r., znak: ŚG-III.7120.1.30.2017
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek o zmianę decyzji zezwalającej na usunięcie drzew
  • Obszar, którego dokument dotyczy ŚG-III.7120.15.24 .2017
  • Znak sprawy ŚG-III.7120.15.24 .2017
  • Dokument wytworzył Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data dokumentu 21.12.2017
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 21.12.2017
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 860/2017
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 17.04.2018
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian