Karta informacyjna 1192/2018

  • Nr karty/rok 1192/2018
  • Rodzaj dokumentu Decyzja
  • Temat dokumentu Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew
  • Nazwa dokumentu Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego zezwalająca Gminie Miasto Bydgoszcz – Zarządowi Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy na usunięcie drzew
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomościach: nr 121, obręb 81 przy ulicy Łokietka, nr 223, obręb 116 przy ulicy Saperów, nr 121/4, obręb 0029 przy ulicy Św. Antoniego z Padwy, nr 5/178, obręb 303 przy ulicy Myślęcińskiej, nr 158, obręb 300 przy ulicy Zbrachlińskiej, nr 76/2, obręb 303 przy ulicy Obozowej, nr 123, obręb 303 przy ulicy Korzennej oraz nr 149, obręb 353 przy ulicy Agrestowej w Bydgoszczy
  • Obszar, którego dokument dotyczy Bydgoszcz, Gmina Miasto Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-III.7120.4.126.2018
  • Dokument wytworzył Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data dokumentu 23.11.2018
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 23.11.2018
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 846/2018
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 31.12.2018
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian