Karta informacyjna 1/2018

  • Nr karty/rok 1/2018
  • Rodzaj dokumentu Decyzja
  • Temat dokumentu Gospodarka odpadami
  • Nazwa dokumentu Decyzja – nieistotna zmiana pozwolenia zintegrowanego
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Zmiana decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 czerwca 2014 r., znak: ŚG-IV.7222.27.2013.MC ze zm., udzielającej pozwolenia zintegrowanego dla MONDI ŚWIECIE S.A. na eksploatację instalacji: do produkcji mas włóknistych z drewna lub innych materiałów włóknistych oraz do produkcji papieru, elektrociepłowni (EC), składowiska odrzutu pokaustyzacyjnego, składowiska żużla i popiołu, zlokalizowanej przy ul. Bydgoskiej 1 w Świeciu.
  • Obszar, którego dokument dotyczy Świecie, gmina Świecie, powiat świecki, województwo kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-W.7222.121.2017
  • Dokument wytworzył Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
  • Data dokumentu 11.12.2017
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 11.12.2017
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, pok. 115, tel. 566215872
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 799/2017
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 03.01.2018
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian