Karta informacyjna 1219/2016

  • Nr karty/rok 1219/2016
  • Rodzaj dokumentu Decyzja
  • Temat dokumentu Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew
  • Nazwa dokumentu Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego zezwalająca Gminie Miasto Bydgoszcz, Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej na usunięcie drzew
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomościach: nr 49/85, obręb 41, przy ul. Sanockiej, nr 6/3, obręb 275, przy ul. Szubińska, nr 17/38, obręb 75, przy ul. Szubińska, nr 14/94, obręb 75, przy skrzyżowaniu ul. Połtyna z Wysoką, nr 20/3, obręb 46, przy ul. Wiśniowa 79/Bluszczowa 31a, nr 106, obręb 44, przy ul. Nakielska, nr 30/70, obręb 72, przy ul. Waryńskiego, nr 137, obręb 45, przy ul. Nakielska, nr 30/138, obręb 72, przy ul. Gałczyńskiego w Bydgoszczy
  • Obszar, którego dokument dotyczy Bydgoszcz, Gmina Miasto Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-III.7120.4.67.2016
  • Dokument wytworzył Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data dokumentu 12.09.2016
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 12.09.2016
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 917/2016
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 09.03.2017
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian