Karta Informacyjna 12/2017

  • Nr karty/rok 12/2017
  • Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
  • Temat dokumentu Inne
  • Nazwa dokumentu Wniosek HYDRO-VACUUM S.A., ul. Droga Jeziorna 8, 86-303 Grudziądz o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów w związku z eksploatacją instalacji do obróbki detali pompowych i tworzyw sztucznych, instalacji do montażu pomp, urządzeń zabezpieczającosterujących i łączników oraz instalacji sprężonego powietrza, zlokalizowanych na terenie zakładu w Grudziądzu przy ul. Droga Jeziorna 8.
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wytwarzanie odpadów
  • Obszar, którego dokument dotyczy Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-G.7243.2.20.2016
  • Dokument wytworzył HYDRO-VACUUM S.A., ul. Droga Jeziorna 8, 86-303 Grudziądz
  • Data dokumentu 26.10.2016
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 05.12.2016
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, pok. 117. tel. 660 507 822
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 12.01.2017
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian