Karta informacyjna 12/2018

  • Nr karty/rok 12/2018
  • Rodzaj dokumentu Decyzja
  • Temat dokumentu Zmiana oznaczenie prowadzącego instalację
  • Nazwa dokumentu Decyzja - zmiana pozwolenia zintegrowanego
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Zmiana decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lipca 2017 r., znak: ŚG-I-W.7222.2.24.2016.AK udzielającej pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji służącej do chowu-brojlera kurzego-Fermy Drobiu zlokalizowanej w miejscowości Makowiska 19, gmina Solec Kujawski, powiat bydgoski
  • Obszar, którego dokument dotyczy województwo kujawsko-pomorskie, powiat bydgoski, gmina Solec Kujawski, Makowiska
  • Znak sprawy ŚG-I-W.7222.2.9.2017
  • Dokument wytworzył Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
  • Data dokumentu 24.11.2017
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 24.11.2017
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, pok. 115, tel. 566215872
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 706/2017
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 10.01.2018
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian