Karta informacyjna 1220/2016

  • Nr karty/rok 1220/2016
  • Rodzaj dokumentu Decyzja
  • Temat dokumentu Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew
  • Nazwa dokumentu Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego zezwalająca Gminie Miasto Bydgoszcz, Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej na usunięcie drzew
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomościach: nr 53/4, obręb 82, przy ul. Królowej Jadwigi, nr 51/5, obręb 82, przy ul. Królowej Jadwigi, nr 152/2, obręb 304, przy ul. Niewieścińska, nr 17, obręb 351 (przy ul. Smukalska) i 296 (przy ul. Opławiec), nr 75/5, obręb 77, przy ul. Grunwaldzka, nr 70/5, obręb 77, przy ul. Kanałowa, nr 21/5, obręb 331 i nr 29/8, obręb 320, przy ul. Stalowa, nr 5, obręb 503 i nr 6, obręb 502, przy ul. Smukalska, nr 121/2, obręb 29, przy ul. Św. Antoniego z Padwy, nr 358, obręb 313, przy ul. Rekinowa 35, nr 198, obręb 29, przy ul. Krajeńska 20 w Bydgoszczy
  • Obszar, którego dokument dotyczy Bydgoszcz, Gmina Miasto Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-III.7120.4.68.2016
  • Dokument wytworzył Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data dokumentu 16.09.2016
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 16.09.2016
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 918/2016
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 09.03.2017
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian