Karta informacyjna 1221/2016

  • Nr karty/rok 1221/2016
  • Rodzaj dokumentu Decyzja
  • Temat dokumentu Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew
  • Nazwa dokumentu Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego zezwalająca Gminie Miasto Bydgoszcz, Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej na usunięcie drzew
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomościach: nr 74, obręb 177, przy ul. Kilińskiego 20, nr 108/1, obręb 177, przy ul. Kilińskiego, nr 209/4, obręb 194, przy ul. Lelewela 8, nr 23, obręb 168, przy ul. Szymanowskiego, nr 101, obręb 113, przy ul. Sobieskiego, nr 104, obręb 113, przy ul. Fredry, nr 184, obręb 111, Plac Piastowski, nr 87, obręb 166, przy ul. Szwalbego, nr 71, obręb 167, przy ul. Kopernika, nr 300/4, obręb 178, przy ul. Skłodowskiej – Curie, nr 68, obręb 167, Aleja Ossolińskich, nr 181, obręb 111, przy ul. Sowińskiego, nr 188, obręb 111, przy ul. Chrobrego, nr 306/1, obręb 112, przy ul. Bocianowo w Bydgoszczy
  • Obszar, którego dokument dotyczy Bydgoszcz, Gmina Miasto Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-III.7120.4.69.2016
  • Dokument wytworzył Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data dokumentu 16.09.2016
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 16.09.2016
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 919/2016
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 09.03.2017
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian