Karta informacyjna 122/2021. Zmiana pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2006 r., znak: WSiR/DW-I-EB/6618/19/06, zmienionego decyzjami Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2009 r., znak: ŚG.I.ak.760-1/25/09, z dnia 29 lutego 2016 r., znak: ŚG-IV.7222.72.2014.AK oraz z dnia 6 maja 2016 r., znak: ŚG-I-W.7222.2.5.2016.AJ, na eksploatację instalacji do chowu drobiu – fermy brojlerów kurzych zlokalizowanej w miejscowości Samszyce.

  • Nr karty/rok 122/2021
  • Rodzaj dokumentu Decyzja
  • Temat dokumentu Inne wynikające z art. 215 Poś
  • Nazwa dokumentu Zmiana decyzji - pozwolenia zintegrowanego
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Zmiana pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2006 r., znak: WSiR/DW-I-EB/6618/19/06, zmienionego decyzjami Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2009 r., znak: ŚG.I.ak.760-1/25/09, z dnia 29 lutego 2016 r., znak: ŚG-IV.7222.72.2014.AK oraz z dnia 6 maja 2016 r., znak: ŚG-I-W.7222.2.5.2016.AJ, na eksploatację instalacji do chowu drobiu – fermy brojlerów kurzych zlokalizowanej w miejscowości Samszyce
  • Obszar, którego dokument dotyczy Samszyce, gmina Osięciny, powiat radziejowski, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-P.7222.2.56.2020
  • Dokument wytworzył Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data dokumentu 09.02.2021
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 09.02.2021
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu https://bip.kujawsko-pomorskie.pl/instalacja-do-chowu-drobiu-w-miejscowosci-samszyce-gmina-osieciny-powiat-radziejowski-instalacja-nr-1/
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 799/2020
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 23.03.2021
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Nie dotyczy
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian