Karta informacyjna 1230/2016

  • Nr karty/rok 1230/2016
  • Rodzaj dokumentu Decyzja
  • Temat dokumentu Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew
  • Nazwa dokumentu Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego zezwalająca Gminie Miasto Bydgoszcz na usunięcie drzew
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomościach: nr 11/32, 13/17, 14/4, obręb 437, przy ul. Gen. Tadeusza Bora – Komorowskiego 2 w Bydgoszczy
  • Obszar, którego dokument dotyczy Bydgoszcz, Gmina Miasto Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-III.7120.4.80.2016
  • Dokument wytworzył Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data dokumentu 09.08.2016
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 09.08.2016
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 930/2016
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 22.03.2017
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian