Karta Informacyjna 123/2019

  • Nr karty/rok 123/2019
  • Rodzaj dokumentu Wniosek o zmianę decyzji
  • Temat dokumentu Wniosek w sprawie zmiany decyzji – pozwolenia zintegrowanego Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 marca 2006 r., znak: WSiR.III.HF/6618/35/05, na prowadzenie instalacji – składowisko odpadów paleniskowych, zlokalizowane w m. Wypaleniska-Żółwin, gm. Solec Kujawski.
  • Nazwa dokumentu Wniosek o zmianę decyzji – pozwolenia zintegrowanego
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza Wprowadzanie ścieków Emisja hałasu i pola elektromagnetycznego Wytwarzanie odpadów
  • Obszar, którego dokument dotyczy Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-G.7222.2.2019/MB
  • Dokument wytworzył PGE Energia Ciepła S.A., ul. Złota 59, 00-120 Warszawa
  • Data dokumentu 10.01.2019
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 14.01.2019
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, pok. 117. tel. 668409907
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 05.03.2019
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian