Karta informacyjna 125/2016

  • Nr karty/rok 125/2016
  • Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
  • Temat dokumentu Ochrona wód
  • Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie decyzji – pozwolenia wodnoprawnego
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wprowadzanie ścieków pochodzących z Zakładu Produkcyjnego SODA MĄTWY w Inowrocławiu do wód, tj. do rzeki Wisły w km 744,235: mieszaniny ścieków przemysłowych; do rzeki Noteci: wód chłodniczych, wód popłucznych, wód opadowych lub roztopowych oraz do jeziora Ludzisko: wód z płukania sit obrotowych
  • Obszar, którego dokument dotyczy Dybowo gm. Wielka Nieszawka, m. Inowrocław, gm. Inowrocław, gm. Pakość, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-W.7322.38.2016
  • Dokument wytworzył CIECH Soda Polska S.A., ul. Fabryczna 4, 88-101 Inowrocław
  • Data dokumentu 22.04.2016
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 22.04.2016
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 11/13, 87-100 Toruń, pok. 215, tel. 602 132 158, 56 621 58 75
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 18.05.2016
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian