Karta informacyjna 1258/2018

  • Nr karty/rok 1258/2018
  • Rodzaj dokumentu Decyzja
  • Temat dokumentu Ochrona przyrody – ochrona terenów zieleni i zadrzewień
  • Nazwa dokumentu Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego zezwalająca Gminie Miasta Grudziądz – Miejskiemu Ośrodkowi Rekreacji i Wypoczynku w Grudziądzu na usunięcie drzew.
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomościach nr 2/3 i 2/4, obręb 143 w Grudziądzu (ul. Zaleśna)
  • Obszar, którego dokument dotyczy Grudziądz, Gmina Miasta Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-III.7120.2.32.2018
  • Dokument wytworzył Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data dokumentu 12.12.2018
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 12.12.2018
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 926/2018
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 30.01.2019
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian