Karta Informacyjna 1265/2016

  • Nr karty/rok 1265/2016
  • Rodzaj dokumentu Decyzja
  • Temat dokumentu Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów
  • Nazwa dokumentu Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego zezwalająca Gminie Miasta Bydgoszcz na usunięcie drzew i krzewów
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów rosnących na nieruchomościach: nr 144/12, 67/19, 63/3 i 89 obręb 96, nr 178/8 obręb 95 w Parku na Wzgórzu Dąbrowskiego w Bydgoszczy
  • Obszar, którego dokument dotyczy Bydgoszcz, Gmina Miasta Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-III.7120.4.203.2016
  • Dokument wytworzył Marszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego
  • Data dokumentu 08.12.2016
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 08.12.2016
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 1053/2016
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 30.03.2017
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian