Karta Informacyjna 13/2017

  • Nr karty/rok 13/2017
  • Rodzaj dokumentu Wniosek o zmianę decyzji
  • Temat dokumentu Inne
  • Nazwa dokumentu Wniosek o zmianę decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 marca 2015 r., znak: ŚG.I.7243.2.1.2015.DM, udzielającej Pani Danucie Dąbrowskiej, prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą P.P.U.H. Dąbrowska Danuta Piekarnia-Cukiernia „NASZA”, Pizzeria „ETNA”, ul. Sportowa 22, 88-160 Janikowo pozwolenia na wytwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie odpadów oraz zezwolenia na przetwarzanie odpadów w związku z prowadzeniem zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz tworzyw sztucznych, zlokalizowanego przy ul. Wiejskiej, 88-160 Janikowo.
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wytwarzanie, zbieranie i przetwarzanie odpadów
  • Obszar, którego dokument dotyczy Janikowo, powiat inowrocławski, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-G.7243.2.23.2016
  • Dokument wytworzył Mateusz Gałązka PAKO IMPEX, ul. Wilkońskiego 15/6, 88-160 Janikowo
  • Data dokumentu 29.11.2016
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 12.12.2016
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, pok. 117. tel. 660 507 822
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 12.01.2017
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian