Karta informacyjna 1324/2017

  • Nr karty/rok 1324/2017
  • Rodzaj dokumentu Zgłoszenie
  • Temat dokumentu Ochrona powietrza
  • Nazwa dokumentu Zgłoszenie instalacji do spawania na terenie REMONDIS Bydgoszcz Sp. z o.o. w Bydgoszczy
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Zgłoszenie instalacji
  • Obszar, którego dokument dotyczy Miasto Bydgoszcz
  • Znak sprawy ŚG-I-P.7223.3.2017
  • Dokument wytworzył REMONDIS Bydgoszcz Sp. z o.o. ul. Inwalidów 45 85-749 Bydgoszcz
  • Data dokumentu 13.03.2017
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 30.03.2017
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, 87-100 Toruń, ul. Targowa 13/15, pok. 213
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 22.08.2018
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian