Karta informacyjna 1325/2017

  • Nr karty/rok 1325//2017
  • Rodzaj dokumentu Zgłoszenie - aktualizacja
  • Temat dokumentu Ochrona powietrza
  • Nazwa dokumentu Aktualizacja zgłoszenia instalacji laboratoriów eksploatowanych przez ORLEN Laboratorium S.A. we Włocławku
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Zgłoszenie instalacji
  • Obszar, którego dokument dotyczy Miasto Włocławek
  • Znak sprawy ŚG-I-P.7223.4.2017
  • Dokument wytworzył ORLEN Laboratorium S.A. ul. Chemików 7 09-411 Płock
  • Data dokumentu 20.02.2017
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 27.03.2017
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, 87-100 Toruń, ul. Targowa 13/15, pok. 213
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 22.08.2018
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian