Karta informacyjna 1328/2017

  • Nr karty/rok 1328/2017
  • Rodzaj dokumentu Zgłoszenie - aktualizacja
  • Temat dokumentu Ochrona powietrza
  • Nazwa dokumentu Aktualizacja zgłoszenia instalacji
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Aktualizacja zgłoszenia instalacji energetycznych zlokalizowanych na terenie zakładu TELEFONIKA Kable S.A. w Bydgoszczy
  • Obszar, którego dokument dotyczy Miasto Bydgoszcz
  • Znak sprawy ŚG-I-P.7223.8.2017
  • Dokument wytworzył TELE-FONIKA Kable S.A. ul. Hipolita Cegielskiego 1 32-400 Myślenice
  • Data dokumentu 29.06.2017
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 21.07.2017
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, 87-100 Toruń, ul. Targowa 13/15, pok. 213
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 22.08.2018
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian